Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) voor glaszetters

Bestemd voor
Glaszetters werkzaam in schadeherstel en renovatie.

Doel
Het werken met asbesthoudende materialen is aan strenge regels gebonden. Zo is het wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben. Ook voor asbestsanering ingedeeld in klasse 1 (= de laagste risicoklasse) geldt dat uitvoerende medewerkers zowel in theorie als praktijk moeten zijn opgeleid. Klasse 1 saneringen kunnen van toepassing zijn bij glasrenovatieprojecten als b.v. in het verleden asbesthoudende beglazingskitten zijn gebruikt.

Per 1 maart 2016 is de opleiding DAV gewijzigd en opgesplitst in DAV1 en DAV2. Wat houdt dit in?
Men volgt eerst de opleiding DAV1. Na het behalen van het DAV1-certificaat krijgt de medewerker een logboek met daarin praktijkopdrachten. Hij mag dan saneringen uitvoeren in risicoklasse 1 en 2. De opdrachten doorloopt men onder begeleiding van een ervaren mentor. Binnen een half jaar na het behalen van het DAV1-certificaat moet de medewerker de training en het examen voor DAV2 afleggen. Het DAV2-certificaat is 3 jaar geldig en staat gelijk aan het persoonscertificaat zoals dat eerder was.

Inhoud
Deze voor glaszetters op maat gemaakte cursus is het resultaat van een samenwerking tussen Search Opleidingen en Kenniscentrum Glas.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- de eigenschappen en toepassingen van asbest
- gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest
- wetgeving rondom asbest
- arbeidshygiënische maatregelen zoals dragen van beschermende kleding en het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen
- milieuhygiënische maatregelen zoals gebruik van onderdrukmachine en containment
- veilig verpakken en afvoeren van asbesthoudend afval
- beperken van gevaren bij het verwijderen van asbest
- praktische vaardigheden zoals het omgaan met persoonlijke bescherming, schoonmaken containment, uitvoeren deco-procedure, afval verpakken e.d.

Werkwijze
Men volgt eerst de opleiding DAV1. Na het behalen van het DAV1-certificaat krijgt de medewerker een logboek met daarin praktijkopdrachten. Er mogen dan saneringen uitgevoerd worden in risicoklasse 1 en 2. De opdrachten doorloopt men onder begeleiding van een ervaren mentor. Binnen een half jaar na het behalen van het DAV1-certificaat moet de medewerker de training en het examen voor DAV2 afleggen. Het DAV2-certificaat is 3 jaar geldig en staat gelijk aan het persoonscertificaat zoals dat eerder was.
De cursus wordt georganiseerd in een van de praktijklocaties van Search Opleidingen en wordt gegeven door een docent van Search Opleidingen.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Cursusduur
DAV1: 2 cursusdagen (theorie)
Examen DAV1: 1 dagdeel
DAV2: 2 cursusdagen (praktijk)
Examen DAV2: 1 dagdeel

Kosten
De cursuskosten DAV1 bedragen € 395,- per deelnemer exclusief BTW.
De kosten voor het officiële DAV1-examen bedragen € 575,- per kandidaat exclusief BTW, inclusief adracht aan St. Assert.
De cursuskosten DAV2 bedragen € 395,- per deelnemer exclusief BTW.
De kosten voor het officiële DAV2-examen bedragen € 455,- per kandidaat exclusief BTW, exclusief adracht aan St. Assert.

Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven worden deze kosten volledig vergoed (zie het STOOV-financieringsreglement).

Afsluiting
Bij het behalen van het landelijk erkende DAV-examen ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat DAV.


De cursus kan indien gewenst deels ook incompany worden uitgevoerd. Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@kenniscentrumglas.nl of bel naar 0182 567880