Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Aanpassen/renovatie bestaande kozijnen

Bestemd voor
Glaszetters werkzaam in schadeherstel en renovatie.

Doel
Doel van de cursus is glaszetters de kennis en vaardigheden bij te brengen nodig voor het geschikt maken van bestaande kozijnen voor de plaatsing van de nieuwe beglazing en wel zodanig dat de plaatsing voldoet aan de eisen van de NPR 3577.

Inhoud
Onderwerpen die worden behandeld zijn:
- welke kozijnvormen en -uitvoeringen komen voor?
- wat zijn de eisen waaraan een bestaand kozijn volgens de NPR 3577 moet voldoen?
- welke aanpassingen zijn nodig en mogelijk?
- welke gereedschappen/ hulpmiddelen zijn er en hoe deze te gebruiken?
- hoe kozijnen met de diverse gereedschappen en hulpmiddelen aan te passen?

Na een beknopte toelichting van de theorie krijgen de deelnemers daadwerkelijk de gelegenheid om met gereedschappen en hulpmiddelen te oefenen in het aanpassen van kozijnen.

Werkwijze
De cursus bestaat uit zowel theorie als praktijk.
Van deelnemers wordt gevraagd geschikte werkkleding en werkschoenen te dragen.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers.

Cursusduur
1 dagdeel van 13.00 uur tot circa 17.00 uur.

Kosten
€ 195,- per deelnemer exclusief BTW.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.