Cursusaanbod

Rooster:

  • Locatie:Bouwmensen Amersfoort
  • Datum:16 maart 2018
  • Inschrijven
  • Locatie:Bouwmensen Amersfoort
  • Datum:15 juni 2018
  • Inschrijven
  • Locatie:Bouwmensen Amersfoort
  • Datum:02 november 2018
  • Inschrijven

Hercertificering GBO glasmontage

Bestemd voor
Deze cursus is EXCLUSIEF voor glasmonteurs werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GBO van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glasmontage.

Doel
Doel van de cursus is het toetsen van enerzijds de praktische vaardigheden in het monteren van installatieglas en anderzijds de theoretische kennis die daarbij nodig is.

Inhoud
De cursus bestaat uit zowel praktische oefeningen met diverse praktijkopstellingen als theorie. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen, innovaties en het lezen van werktekeningen en montagevoorschriften.

De cursisten dienen geschikte werkkleding en veiligheidsschoenen te dragen.

Cursusduur
1 cursusdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers.

Locatie
Bouwmensen Amersfoort.

Kosten
De cursuskosten bedragen € 295,- exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven worden deze kosten volledig vergoed (zie het STOOV-financieringsreglement). Tevens is de verletvergoeding van toepassing op deze cursus.

Afsluiting
Indien voor de (praktijk-)opdrachten een voldoende wordt behaald, ontvangt men het certificaat “Hercertificering Glasmontage” en wordt een nieuw pasje uitgereikt.