Privacyverklaring

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden van Kenniscentrum Glas wordt de privacyverklaring gehanteerd. Deze kunt u nalezen in onderstaand document.

Privacyvoorwaarden Kenniscentrum Glas