Te bestellen documentatie

Nulmeting Construeren met Glas Stand der techniek
De door Kenniscentrum Glas en CUR Bouw & Infra opgerichte commissie "Constructief Glas" heeft een nulmeting opgesteld. In deze nulmeting is een inventarisatie gemaakt van - wat is de "state of the art" op het gebied van diverse toepassingen, - wat is al onderzocht en wat zou nog onderzocht moeten worden, - waarover is wel/geen consensus tussen partijen.
Uitgever: Kenniscentrum Glas Datum uitgave: april 2007 Aantal pagina's: 102 Prijs GBO-leden: € 35,00 exclusief BTW en verzendkosten Prijs niet-GBO-leden: € 40,00 exclusief BTW en verzendkosten