Te bestellen documentatie

Kwaliteitsbeoordeling van vlakglasproducten

De vaktechnische publicatie "Kwaliteitsbeoordeling van vlakglasproducten" geeft toelichtingen op Europese normen van vlakglasproducten.
Per glasproduct wordt eerst beknopt de betreffende productnorm toegelicht en vervolgens ingegaan op aspecten zoals optische fouten, visuele fouten, puntfouten etc.
Dit document is vooral bedoeld voor diegenen die vanuit hun functie belast zijn met het beoordelen van vlakglasproducten. Het document is een verdere uitwerking van de richtlijn "klacht ja/klacht nee".
Uitgever: Kenniscentrum Glas Datum uitgave: medio september 2009 Aantal pagina's: circa 25 Prijs GBO leden: € 17,50 per stuk Prijs niet-GBO leden: € 25,00 per stuk exclusief BTW en verzendkosten