skip to Main Content

Herhaling Heftruck

Prijs

€ 199,- per deelnemer voor leden EVOfenedex
€ 315,- per deelnemer voor niet-leden
Prijzen exclusief BTW.

Deze cursus is ook zeer geschikt om incompany te organiseren, prijsopgave hiervoor door middel van een offerte.

Datum
Locatie

Inleiding

1-daagse herhalingscursus voor gediplomeerde heftruckchauffeurs van wie het heftruckcertificaat verloopt of kort geleden verlopen is. Binnen één dag weer helemaal klaar om veilig te kunnen rijden met de heftruck.

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden van een heftruckchauffeur blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften, technologische ontwikkelingen en de Arbowet vereisen gerichte bijscholing. De herhalingscursus heftruckchauffeur speelt op deze bovenstaande punten in. De herhalingscursus heftruck zorgt ervoor dat men efficiënt en veilig kan blijven werken met een heftruck.

Inhoud

De herhalingscursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Gestart wordt met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van deze toets wordt de theorieles ingedeeld, waarbij onder andere de onderwerpen stabiliteit, belasten en veiligheid worden behandeld.
In de praktijklessen worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd, waarbij de deelnemers worden bijgestuurd in truckbehandeling, lastbehandeling, veiligheid, efficiënt werken en ergonomie.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide toetsen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat Vorkheftruck. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.