skip to Main Content

Workshop Kwaliteit van glas in de praktijk

Prijs

€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GLAS geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.


Datum
Locatie

Inleiding

Workshop bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van geleverde vlakglasproducten en de beoordeling hiervan. Er wordt ingegaan op veel voorkomende klachten van afnemers en opdrachtgevers. De workshop gaat in op, enerzijds de beoordelingen volgens de diverse productnormen, en anderzijds op mogelijke specifieke/ aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. De workshop richt zich dus zowel op medewerkers van glasgroothandels, als op diegenen die werkzaam zijn bij glaszetbedrijven, gevelbouwbedrijven, adviesbureaus etc.

Leerdoelen

Inhoud

In deze workshop worden ter inleiding kort de beoordelingsmethoden en toleranties van de relevante producten besproken en vervolgens ingegaan op die kwaliteitsaspecten die in de praktijk voorkomen en niet of nauwelijks zijn genormeerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden deze aspecten behandeld en worden richtlijnen c.q. handvatten gegeven voor de beoordeling hiervan. 

Voorbeelden zijn:
- Delaminatie bij gelaagd gas
- Beeldvertekening bij gebogen glas
- Rollerwave verstoring bij thermisch behandeld glas
- Afdrukken in of op het glas van zuigers, stickers, kurkjes e.d.
- (Hoekafhankelijke) kleurverschillen
- De kwaliteit van de afdichting van meerbladig isolatieglas
- Wisselende kaders, verloop van kaders bij driebladig isolatieglas
- Toepassing van plakroeden
- Verloop van randhoogte bij een verhoogde randverbinding (bijvoorbeeld bij structurele beglazing)

De workshop is één bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur en wordt verzorgd door de technisch adviseur(s) van Kenniscentrum Glas.