skip to Main Content

Workshop NEN 3569 Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies

Prijs

€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GLAS geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.

Datum
Locatie

Inleiding

Recent zijn zowel de NEN 3569 'Vlakglas voor gebouwen ‐ Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ als de 'Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies' herzien. Beiden zijn handvatten om aantoonbaar te voldoen aan de, door het Bouwbesluit vereiste, betrouwbaarheid. De workshop is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van glassamenstellingen/ glasdiktes van glas toegepast in gebouwen. De workshop is gericht op medewerkers in de functie van calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding etc. van met name glasbedrijven, gevelbouwbedrijven en adviesbureaus.

Leerdoelen

Doel van de workshop is de deelnemers te informeren over de wijzigingen in beide documenten en het toepassen van zowel de NEN 3569 als de Brancherichtlijn om zodoende een betrouwbare glassamenstelling te kunnen kiezen. 

Inhoud

Eisen m.b.t. de betrouwbaarheid van constructies
- NEN 2608
- NEN 3569

NEN 3569:2018
- toepassingsgebied
- wijzigingen t.o.v. versie 2011
- praktijkvoorbeelden

Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies
- doelstellingen en achtergrond van het document
- werken met de methode van Fine and Kinney
- cases

De workshop is één bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur en wordt verzorgd door de technisch adviseur(s) van Kenniscentrum Glas.