Ga naar hoofdinhoud

Hercertificering Hardglasmontage GLAS vakcertificaat

Prijs:

€ 480,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:     
€ 430,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en lunch.

Start:
11 december 2024
Locatie:
Bouwmensen Amersfoort

Inleiding

De hercertificering is EXCLUSIEF voor glasmonteurs werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glasmontage.

Leerdoelen

Doel van de hercertificering is het toetsen van enerzijds de praktische vaardigheden in het monteren van met name hardglas en anderzijds de theoretische kennis die daarbij nodig is.

Inhoud

De hercertificeringsdag bestaat vrijwel uitsluitend uit praktische oefeningen met diverse praktijkopstellingen zoals diverse schuifdeursystemen, douche-opstellingen, pendeldeuren etc. De hercertificering wordt begeleid door docenten werkzaam in de branche. Iedere cursist wordt individueel beoordeeld per uitgevoerd werk.

De hercertificering duurt 1 dag van 09.00 tot circa 17.00 uur.
Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat van deelname en wordt het GBO vakcertificaat verlengd.