skip to Main Content

Workshop Juridische Aspecten Onderaanneming

Prijs

€ 395,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GLAS geldt een tarief van € 345,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.

Datum
Locatie

Inleiding

Rechten en plichten als onderaannemer. Glaszetbedrijven zijn vaak onderaannemer in bouwprojecten. Dat levert nog wel eens vragen op over welke contractvorm is van toepassing, welke algemene voorwaarden zijn leidend, hoe zit het met meer en minder werk, betalingen etc. Een bedrijfsjurist met jarenlange ervaring in de bouw zet voor u als onderaannemer deze en andere zaken helder op een rij.

Leerdoelen

Bestemd voor directeuren, projectleiders, calculators, werkvoorbereiders van glasbedrijven die in onderaanneming werkzaamheden uitvoeren.

Inhoud

In de workshop worden de juridische aspecten en aandachtspunten behandeld die belangrijk zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming. Wat zijn de aansprakelijkheden, welke rechten en plichten heb ik als onderaannemer? Wat zijn vele voorkomende misverstanden en valkuilen?

Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen zijn:                         

  • Basiskennis contractvormen en contractmodellen;

  • UAV en UAV-GC: overeenkomsten en verschillen;

  • Algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing: Onderaannemer, Hoofdaannemer, Branche?

  • Back to Back contracten en doorgelegde verplichtingen;

  • Betalingsafspraken;

  • Verrekenen meer/minderwerk;

  • Bepalingen en inhoudingen i.v.m. opruimen en schoonmaken.

De onderwerpen komen aan de orde d.m.v. een sterk interactieve werkvorm onder begeleiding van een bedrijfsjurist met veel ervaring in de bouwkolom.

De deelnemers dienen te beschikken over het UAV/ UAV-GC boekje. Deze kan men zelf meebrengen naar de workshop of zijn aan te schaffen via de docent tegen kostprijs.