Ga naar hoofdinhoud

Glaszetten voor niet-glaszetters

Prijs:

€ 480,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:      
€ 430,- per deelnemer exclusief BTW.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en lunch. 

Start:
25 september 2024
Locatie:
Bouwmensen Amersfoort

Inleiding

Een specifieke cursus voor iedereen die te maken heeft met glaszetten/ glaszetters in zijn/haar werk maar zelf geen glaszetter is of glas plaatst. Bedoelt voor b.v. calculators, werkvoorbereiders, projectleiders, verkoop binnendienst/buitendienst etc. zodat men beter weet wat er allemaal komt kijken bij glaszetten en men bekend raakt met specifieke termen, materialen en de plaatsingsrichtlijn.

Leerdoelen

Doel van de cursus is medewerkers die niet zelf glas plaatsen bekend te maken met zowel de theorie als de praktijk ervan.

Inhoud

In het theoriedeel van de cursus (ochtend) staat de NPR 3577 centraal. Daarbij ligt de nadruk op de toepassing van deze NPR in de dagelijkse praktijk en veel voorkomende fouten daarmee.
In het praktijkdeel (middag) krijgen de deelnemers de gelegenheid te oefenen in het daadwerkelijk plaatsen van glas. Het gehele traject vanaf opmeting t/m oplevering komt daarbij aan bod. De deelnemers worden hierin begeleid door ervaren praktijkdocenten die direct kunnen inspelen op vragen en die hun ervaring uit de dagelijkse praktijk inbrengen.

De cursus bestaat zowel uit theorie als praktijk.
In het theoriedeel komen aan bod:
- overzicht relevante normen m.b.t. glasplaatsen
- de NPR 3577
- veel voorkomende fouten
- theorie van het glas plaatsen
In het praktijkdeel wordt m.b.v. verschillende type kozijnen en de benodigde gereedschappen en (hulp-)materialen daadwerkelijk geoefend in het plaatsen van glas.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 uur tot circa 17.00 uur.
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.