Ga naar hoofdinhoud

Saneren asbesthoudende beglazingskit

Prijs:

€ 460,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:        
€ 410,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement, lunch, lesmateriaal en persoonscertificaat.

Start:
18 september 2024
Locatie:
Vergadercentrum IJsselstaete

Inleiding

Aedes heeft in samenwerking met Vakgroep Glas van Bouwend Nederland en OnderhoudNL een protocol opgesteld voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast. Indien het type en de concentratie kit voldoen aan de eisen van het protocol mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van glaszet- en onderhoudsbedrijven mits zij aantoonbaar deskundig zijn. Dit geldt zowel voor de glaszetters zelf als de direct leidinggevenden / projectleiders/ degenen die de glaszetter(s) aansturen. Deze deskundigheid kan worden aangetoond met het persoonsgebonden certificaat van de training “Saneren Asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”.

Leerdoelen

Doel van de training is de deelnemers - zowel glaszetters als projectleiders/leidinggevenden - die kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn bij het werken volgens het Aedes-protocol zodat werkzaamheden aan asbesthoudende beglazingskitten volgens de daarvoor opgestelde procedures kunnen worden uitgevoerd.

De training Saneren asbesthoudende beglazingskit is specifiek bestemd voor medewerkers van glaszet- en onderhoudsbedrijven die werken met glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast. Het is wenselijk om de glaszetter en de leidinggevende/projectleider de training te laten volgen. Er is voor beide functies een rol binnen het protocol en de werkzaamheden.

Inhoud

De deelnemers leren asbesthoudende materialen herkennen die voorkomen in het werkveld van glas- en onderhoudsbedrijven. Ook leren zij hoe op een goede wijze met de asbesthoudende beglazingskitten om te gaan. Hierbij wordt uiteengezet hoe beglazingskit op een verantwoorde wijze, met de juiste technieken en PBM’s en met de voorgeschreven materialen, gereedschappen en technieken gesaneerd kan worden. Ook de complete procedure zoals vastgelegd in het protocol die door leidinggevenden/ projectleiders moeten worden gehanteerd wordt uiteengezet.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

de eigenschappen en toepassingen van asbest
gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest
wetgeving rondom asbest
het Aedes-protocol
werken volgens de methoden en voorschriften van het Aedes-protocol

De training bestaat voornamelijk uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht. 

De training duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur en wordt afgesloten met een toets. Indien daarvoor een voldoende score wordt behaald, ontvangt men het persoonscertificaat "Saneren asbesthoudende beglazingskit". Dit certificaat is 3 jaar geldig.