Ga naar hoofdinhoud

Basisveiligheid BVCA

Prijs:

€ 285,- per deelnemer.

De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement, lunch, cursusboek en examen.

Start:
Locatie:

Inleiding

1-daagse cursus inclusief examen voor medewerkers waarvan het VCA-diploma is verlopen en voor medewerkers die voor het eerst een VCA-diploma moeten behalen.

Leerdoelen

Werknemers enerzijds kennis bijbrengen over hoe veilig en verantwoord gewerkt moet worden op de bouwplaats en anderzijds hen in staat te stellen het VCA-diploma te behalen dat door veel opdrachtgevers in de bouw als eis wordt gesteld.

Inhoud

Tijdens de cursusdag wordt de lesstof kort doorgenomen en wordt er een proefexamen gemaakt.
Aansluitend wordt aan het einde van de cursusdag het officiële examen afgenomen.

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek. De cursist wordt geacht dit boek door middel van zelfstudie door te nemen (studiebelasting circa 8 uur). Zelfstudie voorafgaand aan de cursus is noodzakelijk omdat tijdens de cursusdag niet alle onderwerpen uitvoerig kunnen worden behandeld.

Het examen is conform NEN 45013 en voldoet aan de eisen van persoonscertificering van het Centraal College van Deskundigen VCA. Het examen is een beeldschermexamen en wordt digitaal afgenomen.
Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de kandidaat een diploma en een pasje. Kandidaten die het diploma behaald hebben worden geregistreerd. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

De cursus inclusief examen duurt 1 dag van 09.00 tot circa 17.15 uur.