skip to Main Content

Glaszetten basis II

Prijs

€ 195,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement.

Datum
Locatie

Inleiding

Cursus voor de (aankomend) glaszetter die de Basiscursus glaszetten I hebben gevolgd of die aantoonbaar beschikken over basiskennis van producten en basiskennis met betrekking tot het plaatsen van glas.

Leerdoelen

De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van theoretische kennis en enige praktische vaardigheden m.b.t. het inmeten van glas en in het werken met de diverse gereedschappen en (hulp-)materialen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Inmeten van glas: begrippen, bepalen glasmaat
- Materialen en gereedschappen nodig bij opmeten, plaatsen, afwerken etc.
- Beglazingskitten

De cursus bestaat hoofdzakelijk uit theorie.
De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

De cursus duurt 1 dagdeel / middag van 13.00 uur tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat van deelname.