skip to Main Content

Workshop CE op vlakglasproducten

Prijs

€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GLAS geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.

Datum
Locatie

Inleiding

Hoe kan ik beoordelen of het glas voldoet aan CE? Wat is een DoP-verklaring en wat moet daarop vermeld staan? Wanneer is CE op glas wel en wanneer niet van toepassing? Wat zijn mijn plichten als importeur van glas waarvoor CE geldt? Ook de CE-markering van glas blijft regelmatig vragen oproepen. Niet alleen bij afnemers maar ook bij producenten/ leveranciers. Niet zelden voldoen producten deels of zelfs geheel niet aan de wettelijke verplichtingen. In deze workshop zetten we dergelijke aspecten van CE op glas nog eens voor u op een rij. Praktijkvoorbeelden van veel voorkomende fouten of misverstanden zullen daarbij veel verhelderen.

Leerdoelen

Voor  medewerkers van de diverse bedrijven in de keten, dus van producent/ importeur tot afnemer, die verantwoordelijk zijn voor de CE-markering van producten of moeten beoordelen of het glas aan alle voorwaarden van CE voldoet. Dit kunnen dus verschillende disciplines zijn bijv. inkoop/ verkoop, werkvoorbereiding, calculatie, montage etc. 

Inhoud

Inhoud:

De praktijk toont aan dat glasbedrijven moeite hebben met de administratieve voorschriften en plichten voor CE-markering op hun glasproducten en dat inkopende bedrijven niet goed kunnen beoordelen of het glas voldoet aan alle voorwaarden vanuit CE.  

Aanleiding dus om alles over CE op glasproducten nog eens glashelder toe te lichten en voor de diverse schakels in de keten praktische handvatten te geven met betrekking tot welke rollen en verantwoordelijkheden men heeft als het gaat om CE-markering.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen zijn:                         

- CE-markering: waarom en hoe?

- De CPR: wat zijn de verplichtingen?

- Het CE-dossier

- De DOP-verklaring

- Controle op CE: wie is waarvoor verantwoordelijk?

- Traceerbaarheid van producten

- Aandachtspunten bij inkoop (zowel binnen als buiten Europa)

diverse praktijkvoorbeelden

Dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart zal als deskundige op dit onderwerp gastspreker zijn.