skip to Main Content

Veiligheids-, beveiligings en brandwerende beglazing online

Prijs

€ 320,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.

Datum
Locatie

Inleiding

Naast de fysieke cursus bieden we de cursus Veiligheids-, beveiligings en brandwerende beglazing ook online aan via het interactieve Zoom. De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas adviseren wij eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot veiligheidsbeglazing, beveiligingsbeglazing en brandwerende beglazing als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud

In de cursus komen per productsoort de volgende onderwerpen aan de orde:
Regelgeving:
- het Bouwbesluit
- de normen (zowel nationaal als Europees)
- testmethoden
De diverse producten:
- eigenschappen en toepassingen
- plaatsingseisen
- nieuwe ontwikkelingen

De cursus is sterk praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.
De online versie van de cursus bestaat uit 2 losse dagdelen van 09.00 tot circa 12.30 uur. Bij voldoende deelname ontvangt men een certificaat van deelname.