skip to Main Content

Glaszetten basis online

Prijs

€ 320,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.

Datum
Locatie

Inleiding

Vanwege de huidige Corona-maatregelen bieden we de cursus Glaszetten basis online aan via het interactieve Zoom. Cursus voor de (aankomend) glaszetter die nog niet beschikt over basiskennis van veel toegepaste glasproducten en over basiskennis van het plaatsen van het glas.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van (theoretische) kennis over diverse producten die door glaszetters worden geplaatst en wat de functies van die producten zijn. Daarnaast komen de basisbegrippen van de plaatsingsrichtlijn NPR 3577 aan bod en de functies en eigenschappen van de gebruikte beglazingsmaterialen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Productkennis
- basisproducten (float/ draadglas/ figuurglas)
- isolerende beglazing
- veiligheidsglas/ beveiligingsglas
- brandwerend glas
  
 Functies van glas, zoals
- warmte-isolatie
- duurzaamheid
- veiligheid en beveiliging
- brandwering

Basiskennis glaszetten
- basisbegrippen NPR 3577
- bepalen glasmaten
- beglazingsmaterialen

De cursus bestaat uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht.
Tijdens de cursus ligt de nadruk op onderwerpen als producteigenschappen, het herkennen van producten, de belangrijkste toepassingen, kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor de glaszetter etc. De cursus wordt gegeven door de technisch adviseur/ docent van Kenniscentrum Glas.

De online versie van deze cursus bestaat uit 2 losse dagdelen van 09.00 uur tot circa 12.30 uur en wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt men een certificaat van deelname.