skip to Main Content

Isolerende en zonwerende beglazing

Prijs

€ 295,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en lunch.

Datum
Locatie
24 september 2019
Aristo Utrecht

Inleiding

Deze cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over isolerende en zonwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot isolerende en zonwerende beglazing als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Regelgeving: het Bouwbesluit, de normen, testmethoden
- De diverse producten: eigenschappen en toepassingen, plaatsingseisen, nieuwe ontwikkelingen

De cursus is zeer praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.
De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur.
Bij voldoende deelname ontvangt men een certificaat van deelname.