skip to Main Content

Inspecteren van glasbokken

Prijs

€ 225, per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief kopje koffie/thee en hand-out.

De cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen en bij beschikbaarheid van een locatie. 

Datum
Locatie
23 juni 2021

Inleiding

Cursus voor glasbedrijven die glasbokken in eigendom hebben waarmee wordt gehesen. Na het volgen van deze cursus mag men zelf glasbokken keuren.

Leerdoelen

In de Arbo-wet is bepaald dat arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan slijtage, waarbij de slijtage risico’s kan opleveren, periodiek moeten worden gekeurd. De overheid heeft de arbeidsmiddelen ingedeeld in 6 verschillende klassen. Arbeidsmiddelen in de klassen 0 t/m 2 mogen door een deskundig persoon binnen het bedrijf zelf worden gekeurd.

Door werkgevers en werknemers in de branche is afgesproken dat glasbokken waarmee wordt gehesen minimaal 4 jaarlijks worden geïnspecteerd. Glasbokken vallen in keuringsklasse 1. Door het volgen van de cursus wordt voldaan aan de eisen m.b.t. deskundigheid.

Inhoud

In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
-Wet- en regelgeving
-Glasbokken
-Wat is inspecteren en wie mag inspecteren?
-Inspectiepunten glasbokken
-Administratieve verwerking van de inspectie
-Fysieke inspectie glasbokken

De cursus is praktijkgericht. Na het theoretische deel worden daadwerkelijk glasbokken geïnspecteerd en aan de hand hiervan de theorie toegelicht.

De cursus duurt 1 dagdeel en wordt incompany gegeven i.v.m. het keuren van de eigen glasbokken.  
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.