Ga naar hoofdinhoud

Veiligheids- en beveiligings glas

Prijs:

€ 420,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:         
€ 370,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement, lunch, lesmateriaal en certificaat van deelname.

Start:
Locatie:

Inleiding

Vernieuwde cursus Veiligheids- en Beveiligingsglas! De oorspronkelijke cursus Veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing is opgesplitst in 2 delen, t.w. 1 cursusdag over Veiligheids- en Beveiligings glas en 1 dag over Brandwerend glas. Hierdoor kan er dieper op de materie worden ingegaan, de regelgeving omtrent deze glassoorten wordt steeds complexer, en kan er meer praktijkgerichte informatie met voorbeelden worden gegeven. Veiligheidsglas kan bescherming bieden tegen persoonlijk letsel. Voor het beschermen van mensen en voorwerpen kan beveiligingsglas worden toegepast. Deze onderdelen komen uitgebreid aan bod in de nieuwe cursus Veiligheids- en Beveiligingsglas.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de normen en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en beveiligingsglas als over de diverse producten en toepassingen.

De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) adviseren over glas op het gebied van veiligheid en beveiliging. Dit kunnen bijvoorbeeld de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie, werkvoorbereiding en projectleiding zijn. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas adviseren wij ten zeerste eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Inhoud

Veiligheidsglas kan bescherming bieden tegen persoonlijk letsel. Dat kan zijn als vloerafscheiding bij bv een balkon. Of in een schuifpui bij een terras. Maar aan welke eisen moet dat glas dan voldoen? Welk glas kan in welke situatie worden toegepast?

Voor het beschermen van mensen en voorwerpen kan beveiligingsglas worden toegepast. Denk hierbij aan inbraakwerend- of kogelwerend glas. Ook hiervoor gelden verschillende classificaties, gebaseerd op nationale en internationale normen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Regelgeving:

- het Bouwbesluit
- de relevante normen (zowel nationaal als Europees)
- testmethoden

Producten:

- eigenschappen en toepassingen
- productiemethodes
- plaatsingseisen
- nieuwe ontwikkelingen

Praktijksituaties:

- verschillende praktijksituaties die in de cursus worden uitgewerkt
- wat wordt verstaan onder “bereikbaarheid” in geval van inbraakpreventie
- diverse voorbeelden van juiste en onjuiste glastoepassingen

De cursus is nog meer dan voorheen praktijkgericht en wordt gegeven door de docent/technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 15.30 uur.

Bij voldoende deelname ontvangt men een certificaat van deelname.