Ga naar hoofdinhoud

Basisopleiding Veilig werken met de Hoogwerker

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Cursus voor medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden gebruik moeten maken van een hoogwerker.

Leerdoelen

De cursus is bedoeld als basiscursus om de betreffende werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Door het volgen van deze cursus kan zowel de werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Arbowet stelt aan bestuurders/gebruikers van interntransportmiddelen.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- regelgeving
- opbouw en werking van een hoogwerker
- onderhoud en keuringen
- inrichting werkplek
- werken met een hoogwerker
- veiligheid

In het praktijkdeel ligt de nadruk van de oefeningen met name op de basisvaardigheden wat betreft:
- gebruiksklaar maken
- opstellen hoogwerker
- rijden en manoeuvreren
- werken op hoogte
- veiligheid

De cursus duurt 1 dag waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
Praktijk gaat per type hoogwerker (schaarhoogwerker of zelf rijdend/niet zelfrijdend), combinaties mogelijk.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven met eigen materiaal.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide toetsen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat hoogwerker. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.