Ga naar hoofdinhoud

Herhaling Veilig werken met de Hoogwerker

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften, technologische ontwikkelingen en de Arbowet vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus speelt op deze punten in. De herhalingscursus zorgt ervoor dat men efficiënt en veilig kan blijven werken met de bovenloopkraan.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken
- dagelijks onderhoud
- opstellen hoogwerker
- rijden en manoeuvreren
- werken op hoogte
- veiligheid

De cursus duurt korte dag waarvan 1/2 (half) dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
Praktijk gaat per type hoogwerker (schaarhoogwerker of zelf rijdend/niet zelfrijdend), combinaties mogelijk.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, met gebruik van eigen materiaal.

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat hoogwerker. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.