Ga naar hoofdinhoud

Veilig werken met glas

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Medewerkers van glasgroothandels, glasbewerkingsbedrijven, productiebedrijven van isolerend dubbelglas etc, die daadwerkelijk met glas werken en overige medewerkers die bekend moeten zijn met de regelgeving, gevaren en risico’s van het werken met glas.

Leerdoelen

Doel van de cursus is medewerkers zodanig op te leiden en te onderrichten met betrekking tot de risico’s op de werkplek dat zij verantwoord en veilig met glas kunnen werken. In de cursus worden de belangrijkste risico’s behandeld die zich voordoen bij het werken met glas. De cursist leert deze risico’s te herkennen en waar nodig handelend op te treden.

De cursus sluit nauw aan op de arbocatalogus voor de glasbranche.

Inhoud

  In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
  -Wet- en regelgeving en de Arbocatalogus
  -Gevaren, risico’s en ongevallen
  -Bedrijfshulpverlening
  -Regelgeving, gevaren en maatregelen m.b.t.:
        geluid 
         elektriciteit
        gevaarlijke stoffen
        gereedschappen en machines
        — hijsen en heffen
  -Opslagvoorzieningen voor glas
  -Fysieke belasting en ergonomie
  -Struikelen, uitglijden en vallen
  -Persoonlijke beschermingsmiddelen

  De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur en wordt verzorgd door de adviseur arbo van Kenniscentrum Glas.  
  De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men een certificaat van deelname.