Ga naar hoofdinhoud

Hercertificering Saneren van asbesthoudende beglazingskit

Prijs:

€ 420,-  per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:
€ 370,- per deelnemer.

De cursusprijs is exclusief BTW, inclusief koffie/thee, lesmateriaal en persoonscertificaat.

Start:
2 oktober 2024
Locatie:
Vergadercentrum IJsselstaete

Inleiding

Sinds september 2019 verzorgt Kenniscentrum Glas de training Saneren asbesthoudende beglazingskit. Deze training behandelt het “Protocol Saneren van Asbesthoudende Beglazingskit onder Risicoklasse 1” voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast. Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daartoe is het door woningcorporatie-organisatie Aedes opgestelde protocol in september 2019 goedgekeurd. Dit protocol is in de jaren erna hier en daar aangepast. Wet- en regelgeving is onderhevig aan veranderingen waardoor herhaling van de training periodiek noodzakelijk is. Het certificaat van de training Saneren asbesthoudende beglazingskit is een persoonscertificaat en is 3 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen en asbesthoudende beglazing te mogen blijven saneren, dient de training Hercertificering saneren asbesthoudende beglazingskit te worden gevolgd. Tijdens de herhalingstraining wordt ingezoomd op de risico’s van het werken met asbesthoudende beglazingskit, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het protocol. Extra nadruk ligt op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het protocol en nieuwe inzichten die zijn ontstaan.

Leerdoelen

Het doel van de herhalingstraining is hetvernieuwen van het certificaat zodat de medewerker asbesthoudende beglazingskitmag blijven verwijderen en hierbij op de hoogte is van het actuele protocol.

Inhoud

In de herhalingstraining komen onderstaande onderwerpen aan de orde, waarbij de focus ligt op de wijzigingen in het protocol:

  • Samenvatting wet- en regelgeving

  • Samenvatting risico’s werken met asbesthoudende beglazingskit

  • Het protocol uitgelegd

  • Werken conform het protocol

  • Toets

De herhalingstraining wordt afgesloten met een toets. Als hiervoor een voldoende score wordt behaald, ontvangt men een nieuw persoonscertificaat “Saneren asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”. Dit certificaat is ook weer 3 jaar geldig.

De cursus duurt 1 dagdeel van 08.30 tot circa 12.30 uur of van 13.00 uur tot circa 17.00 uur.  

De cursus kan indien gewenst deels ook incompany worden uitgevoerd. Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@kenniscentrumglas.nl of bel naar 0182 567880