Ga naar hoofdinhoud

Hardglasmontage theorie

Prijs:

€ 420,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:      
€ 370,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en lunch.

Start:
5 oktober 2023
Locatie:
Bouwmensen Amersfoort

Inleiding

De cursus hardglasmontage theorie is specifiek bestemd voor (aankomend) glasmonteurs die meer kennis willen hebben over de diverse glassoorten gebruikt bij hardglasconstructies, over de belangrijkste toepassingen hiervan en het monteren van hardglasconstructies.

Leerdoelen

De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van de benodigde theoretische kennis over (hard)glasproducten, de diverse toepassingen en over de gereedschappen en materialen die daarbij gebruikt worden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Thermisch voorgespannen glas (hardglas) wat is het? fabricageproces, specifieke eigenschappen
- Diverse uitvoeringsmogelijkheden zoals diverse deurtypes en puien, schuifdeuren en wanden, douche-opstellingen
- Ook wordt aandacht besteed aan balustraden, trappen en vloeren zowel wat betreft toegepaste glassoorten als uitvoeringsmogelijkheden
- Beslag, hang- en sluitwerk etc.
- Inmeten van met name deuren en puien en het uitwerken van de meetgegevens
- De diverse gereedschappen en materialen benodigd voor montage

De cursus bestaat voornamelijk uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht.
De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur en wordt afgesloten met een korte schriftelijke toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat van deelname.