Ga naar hoofdinhoud

Veilig werken met de rolsteiger

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Operationele en leidinggevende medewerkers die voor het uitvoeren van werkzaamheden gebruik maken van rolsteigers.

Leerdoelen

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat veilig een rolsteiger op te bouwen en af te breken en tevens veilig en verantwoord met een rolsteiger te werken.

Inhoud

Tijdens de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
- wet- en regelgeving en normen
- soorten rolsteigers
- rolsteiger onderdelen
- gevaren en risico’s
- opbouwen en afbreken van de rolsteiger

De cursus heeft een praktische insteek. Eerst zal de benodigde theorie behandeld worden waarna in de praktijk zal worden geoefend met het opbouwen en afbreken van rolsteigers.

De cursus duurt 1 dagdeel (ochtend of middag) en wordt verzorgd door de adviseur Arbo van Kenniscentrum Glas.
Bij voldoende deelname ontvangt men een certificaat van deelname.