Ga naar hoofdinhoud

Veilig werken op hoogte

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Bedrijven in de glasbranche waar regelmatig op hoogte wordt gewerkt. Door de wetgever is bepaald dat vanaf een hoogte van 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen tegen valgevaar.

Leerdoelen

Het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte brengt grote risico’s met zich mee als er onvoldoende maatregelen worden genomen om de gevaren tegen te gaan. De te nemen maatregelen dienen te bestaan uit het opleiden en instrueren van medewerkers en het ter beschikking stellen van de juiste middelen.

Tijdens deze cursus leren u en/of uw medewerkers de risico’s bij het werken op hoogte te herkennen en weten zij hoe en welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig en gezond aan de slag te gaan.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:
- wet- en regelgeving en normen
- verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
- collectieve en persoonlijke valbeveiligingsmiddelen
- werken op hoogte
- ladders en trappen
- hoogwerkers en werkbakken
- (rol)steigers
- werken op daken of verdiepingsvloeren

De cursus is theoretisch opgezet, maar sterk praktijkgericht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal wordt een helder beeld geschetst van de praktijksituatie. Daarnaast wordt geoefend met het gebruik van persoonlijke valbeveiliging.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur en wordt gegeven door de adviseur Arbo van Kenniscentrum Glas. De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men een certificaat van deelname.