Ga naar hoofdinhoud

Basisopleiding Veilig werken met de Autolaadkraan

Prijs:

Deze cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl 

Start:
Locatie:

Inleiding

Cursus voor medewerkers die een autolaadkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben. De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, dus op de werkplek uitgevoerd. De cursisten moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de categorie voertuig waarop de kraan is gemonteerd.

Leerdoelen

De cursus is bedoeld als basiscursus om de betreffende werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Door het volgen van deze cursus kan zowel de werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Arbowet stelt aan gebruikers van interntransportmiddelen.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- wettelijke bepalingen
- dagelijks onderhoud
- aanslaan van lasten
- controlewerkzaamheden voor, tijdens en na de werkzaamheden

In het praktijkdeel ligt de nadruk van de oefeningen met name op de basisvaardigheden wat betreft:
- gebruiksklaar maken van de autolaadkraan en indien nodig afstempelen
- stabiliteit en lastbehandeling
- dagelijks onderhoud
- veiligheid in relatie tot het werken met de kraan en de omgeving

De cursus duurt 1 dag waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, met de eigen autolaadkraan.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide toetsen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat Autolaadkraan. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.