Ga naar hoofdinhoud

Herhaling Veilig werken met de Autolaadkraan

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Cursus voor ervaren bedieners van een autolaadkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften, technologische ontwikkelingen en voorschriften vanuit de Arbowet vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus zorgt ervoor dat men efficiënt en veilig kan blijven werken met de autolaadkraan.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken en indien nodig afstempelen
- stabiliteit en lastbehandeling
- dagelijks onderhoud
- veiligheid in relatie tot het werken met de kraan en de omgeving
De cursus duurt 1 dag waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, met gebruik van de eigen autolaadkraan.

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat autolaadkraan. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.