Ga naar hoofdinhoud

Glaszetten vervolg

Prijs:

€ 480,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:      
€ 430,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en lunch.

Start:
11 september 2024
Locatie:
Bouwmensen Amersfoort

Inleiding

Glaszetters met enige praktijkervaring die cursus Glaszetten Basis hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel.

Leerdoelen

De cursus heeft als belangrijkste doel het verdiepen van de theoretische kennis van de NPR 3577 en overige plaatsingsvoorschriften en het verbreden van de praktische vaardigheden in het plaatsen van glas. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de specifieke aspecten die bij zowel nieuwbouw als renovatie als bij het herstellen van glasschades van toepassing zijn.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De plaatsingsrichtlijn NPR 3577
- basisbegrippen
- de diverse beglazingsystemen
- plaatsen van glas
- plaatsen van glas in hout, aluminium en staal
- gebruikte gereedschappen en materialen
- beglazingskitten
- specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw/ renovatie en schadeherstel

Overige onderwerpen
- plaatsen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
- plaatsen van brandwerend glas

De cursus bestaat uit zowel theorie als uit praktijk. In de ochtend wordt de theorie van het glaszetten (de NPR3577) behandeld en in de middag gaat men zelf aan de slag met glaszetten. Hiervoor staan diverse kozijnen opgesteld in de praktijkruimte waarin de deelnemers glas gaan plaatsen volgens de theorie die eerder die dag behandeld is. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat van deelname.