skip to Main Content

Akoestische beglazing en ventilatie

Prijs

€ 295,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en een lunch.

Datum
Locatie
28 oktober 2020
Aristo Utrecht

Inleiding

Deze cursus is bestemd voor diegenen die de afnemers (klanten) moeten adviseren over akoestische beglazing en ventilatie. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot akoestische beglazing en ventilatie als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-regelgeving
-het Bouwbesluit
-de Wet Geluidhinder
-normen en testmethoden
-producten: soorten en toepassingen van akoestische beglazing
-ventilatie en ventilatieroosters: producten en toepassingen

De cursus is praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.
De cursus duurt 1 dag van 9.00 uur tot circa 16.00 uur.
Bij voldoende deelname wordt er een certificaat van deelname verstrekt.