Ga naar hoofdinhoud

Geluidswerend glas

Prijs:

€ 420,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van: 
€ 370,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement, lunch, lesmateriaal en certificaat van deelname.

Start:
Locatie:

Inleiding

In gebouwen en bouwwerken wordt steeds meer glas toegepast. Dit zowel in nieuwbouw, als ook in de bestaande bouw. Hierbij komt ook steeds vaker de vraag naar geluidswerend glas aan de orde en is in onze huidige maatschappij met veel lawaai geluidwering een steeds belangrijker onderdeel van het gewenste woon- en/of werkgenot. Geluidswerend glas blijft zich ontwikkelen maar ook de regelgeving op dit gebied. Wat schrijft de regelgeving voor? Hoe werkt glas en geluidwering nou eigenlijk? Wat betekenen al die termen en afkortingen? Waar moet je opletten bij het toepassen van geluidswerend glas? Al deze en andere vragen komen aan de orde in de nieuwe cursus Geluidswerend glas. Praktisch en in één dagdeel wordt u geïnformeerd door onze docent en kunt u uw klanten deskundig advies geven en de juiste productkeuze maken. Deze cursus is bestemd voor diegenen die de afnemers (klanten) adviseren over geluidswerend glas. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Enige basiskennis over glas is nodig om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot geluidswerend glas als over de diverse producten en toepassingen.

Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat zelfstandig het juiste glasproduct te kiezen in relatie tot de gevraagde akoestische prestatie.

De cursus Geluidswerend glas is in de plaats gekomen voor de cursus Akoestische beglazing en ventilatie. De nieuwe opzet is praktijkgerichter. Zo worden er meer voorbeelden behandeld en is er meer aandacht voor glassamenstellingen met bijbehorende akoestische prestaties.

Uiteraard sluit de inhoud aan op de actuele ontwikkelingen van glasproducten, normen en notatiewijze.

Inhoud

In de cursus Geluidswerend glas wordt uitgelegd wat geluid eigenlijk is, hoe geluid tot stand komt en wat de mogelijkheden zijn om geluid te weren met glas.

Er wordt ingegaan op de terminologie op het gebied van geluidwering: Rw (C;Ctr)-waarden, de relatie hiervan met de in het verleden gebruikte Ra-waarde.

Tevens wordt uitleg gegeven over de verschillen tussen dB en dB(A)-waarden en tussen geteste waarden en berekende waarden.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • regelgeving
  • het Bouwbesluit
  • de Wet Geluidhinder
  • normen en testmethoden
  • het lezen van testrapporten
  • producten: soorten en toepassingen van geluidswerend glas


De cursus is praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur/docent van Kenniscentrum Glas.
De cursus duurt een ochtend van 9.00 uur tot circa 12.30 uur met een gezamenlijke afsluitende lunch.