Ga naar hoofdinhoud

Workshop Kwaliteitsbeoordeling van glas

Prijs:

€ 390,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van: 
€ 340,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.

Start:
14 juni 2024
Locatie:
Vergadercentrum IJsselstaete

Inleiding

Welke kwaliteitscriteria gelden bij het beoordelen van glas? Hoe moet glas beoordeeld worden? Welke fouten zijn wel toelaatbaar en welke niet? Wat zijn de nieuwste eisen m.b.t. isolatieglas? Bent u betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van glas en zijn bovenstaande vragen relevant en/of herkenbaar voor u. Kom dan naar deze workshop en u krijgt de antwoorden op deze vragen. Aanleiding voor deze workshop is de aanpassing van de Europese productnorm voor isolatieglas die inmiddels aangewezen is door de regeling Bouwbesluit 2012. In tegenstelling tot eerdere versies zijn in deze norm ook uitgebreide richtlijnen opgenomen voor het beoordelen van de kwaliteit van isolatieglas. Deze wijzigingen worden door Kenniscentrum Glas verwerkt in een aangepaste versie van het document “Beoordelingsrichtlijn Glas bij oplevering”. De nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen van de workshop. Daarnaast zullen ook andere richtlijnen en -normen aan bod komen. De workshop is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteitsbeoordeling en/of afhandeling van klachten/ reclamaties van glas toegepast in de bouw.

Leerdoelen

Inhoud

De productnorm voor isolatieglas (EN 1279) staat centraal. Ook de kwaliteitsaspecten van de normenvoor floatglas, figuurglas, thermisch voorgespannenglas en gelaagd glas komenaan bod.

Concreet  gaat het in de workshop om onderwerpen zoals:

 • Krassen, puntfouten, vlekken 

 • Kleurverschillen (glas encoatings)

 • Condens

 • Anisotropie

 • Interferentie

 • Beeldvertekening

 • Hol/ bol staan van ruiten

 • Delaminatie

 • Zichtbare effecten ondercondensatie (stickers, zuigers etc.)

 • Verloop kaders c.q. zichtbarekaders/ randafdichtingen

 • Glas/ glas hoeken

 • Stempels, coderingen

Deze aspecten worden ook aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en cases toegelicht. Ook wordt concreet gemaakt hoe de diverse normen in de praktijk op deze punten moeten worden gehanteerd.

De workshop duurt een middag van 09.00 uur tot ca. 13.00 uur en wordt verzorgd door de technisch adviseur/ docent van Kenniscentrum Glas.