Ga naar hoofdinhoud

Brandwerend glas

Prijs:

€ 420,- per deelnemer.
Voor bedrijven die onder de verplichtstelling van de STOOV CAO vallen, geldt een tarief van:      
€ 370,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement, lunch, lesmateriaal en certificaat van deelname.

Start:
4 september 2024
Locatie:
Vergadercentrum IJsselstaete

Inleiding

Nieuwe cursus over Brandwerend glas! De oorspronkelijke cursus Veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing is opgesplitst in 2 delen, t.w. 1 cursusdag over Veiligheids- en Beveiligings glas en 1 dag over Brandwerend glas. Hierdoor kan er dieper op de materie worden ingegaan, de regelgeving omtrent deze glassoorten wordt steeds complexer, en kan er meer praktijkgerichte informatie met voorbeelden worden gegeven. Brandwerend glas kan worden toegepast ter bescherming in ramen, deuren, transparante wanden, trappenhuizen etc. Maar aan welke eisen moet brandwerend glas voldoen? Wat houden de brandwerendheidsklasses in? Hoe moet brandwerend glas geplaatst worden? Ingewikkelde materie die uitgebreid aan bod komt in de nieuwe cursus Brandwerend glas.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de normen en regelgeving met betrekking tot brandwerend glas als over de diverse producten en toepassingen.

De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) adviseren over het toepassen van brandwerend glas. Dit kunnen bijvoorbeeld de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie, werkvoorbereiding en projectleiding zijn. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas adviseren wij ten zeerste eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Inhoud

Brandwerend glas speelt een essentiële rol bij de brandveiligheid in gebouwen. Het beschikt over eigenschappen die ervoor zorgen dat de verspreiding van een eventuele brand beperkt wordt. Door de vertragende werking zorgt brandwerend glas ervoor dat alle aanwezige mensen het gebouw veilig kunnen verlaten via vluchtwegen. Het is hierbij wel noodzakelijk dat het juiste brandwerende glas wordt toegepast en dat het op de juiste manier wordt geplaatst. Dit vraagt verdiepende kennis van het product maar ook van de van toepassing zijnde regelgeving.

In de cursus Brandwerend glas komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Regelgeving:

- het Bouwbesluit
- de relevante normen (zowel nationaal als Europees)
- classificaties van brandwerend glas (E, EW en EI)
- testmethoden

De diverse producten:

- typen (merken) brandwerend glas
- eigenschappen en toepassingen
- plaatsingseisen in combinatie met testrapport
- nieuwe ontwikkelingen

Praktijksituaties:

- verschillende praktijksituaties die in de cursus worden uitgewerkt
- vervangen van glas in bestaande situaties in combinatie met de actuele regelgeving
- lezen en juist interpreteren van testrapporten
- diverse voorbeelden van juiste en onjuiste toepassingen van brandwerend glas

De cursus is nog meer dan voorheen praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur/docent van Kenniscentrum Glas.

De cursus duurt 1 dag van 09.00 tot circa 16.00 uur.

Bij voldoende deelname ontvangt men een certificaat van deelname.