skip to Main Content

Workshop Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies

Prijs

€ 320,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GLAS geldt een tarief van € 270,- per deelnemer exclusief BTW.
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee arrangement en hand-out.

Datum
Locatie

Inleiding

Glas dat geplaatst wordt moet betrouwbaar/veilig zijn. Of glas wel of niet veilig is, is voor iedere situatie weer anders. Iedere situatie is immers uniek. Bouwbesluit 2012 stelt dat men moet zorgen voor een veilig gebouw. Voor glastoepassing wordt er verwezen naar NEN2608. Deze norm schrijft voor dat bij het toepassen van vlakglasproducten vooraf moeten worden bepaald of die toepassing voldoende betrouwbaar/ veilig is. De methode van Fine and Kinney wordt daarbij als instrument voorgeschreven. In deze workshop wordt duidelijk gemaakt hoe de methode van Fine and Kinney werkt. Wanneer is een glasconstructie niet betrouwbaar en wat zijn alternatieve glasproducten om de vereiste betrouwbaarheid wel aan te tonen? De (herziene) Brancherichtlijn betrouwbaarheid glasconstructies zal daarbij uitvoerig aan bod komen. De workshop is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het glas dat toegepast wordt in een gebouw. De workshop richt zich dus zowel op werkvoorbereiders, inkopers en verkopers van bouwbedrijven, gevelbouwers, glaszetbedrijven, glasgroothandels en glasproducenten.

Leerdoelen

Doel van de workshop is de deelnemers te informeren over de wijzigingen in beide documenten en het toepassen van zowel de NEN 3569 als de Brancherichtlijn om zodoende een betrouwbare glassamenstelling te kunnen kiezen.

Inhoud

Deze workshop gaat in op de bepaling van de betrouwbaarheid (veiligheid) van het gekozen glas (de glassamenstelling). Daarbij wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden om tot een veilige oplossing te komen. Ook de relatie met NEN3569 komt aan de orde.

In de workshop zullen diverse praktijkcases worden behandeld.

De workshop is één bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur en wordt verzorgd door de technisch adviseur(s) van Kenniscentrum Glas.