Ga naar hoofdinhoud

Basisoperator Vlakglas

Prijs:

De kosten voor deze opleiding bedragen per deelnemer € 1.995,- (excl. BTW).
In deze kosten zijn inbegrepen:
- boek met daarin de 8 werkboeken voor de verschillende modules 
- 5 E-learningmodulen
- 3 digitale voortgangstoetsen (1 jaar toegang tot het digitale toetssysteem)
- meesterproef
- registratie resultaten
- (bij voldoende resultaat) diploma

Naast deze vaste kosten zijn er eventueel ook nog aanvullende kosten. 
Dit zijn o.a. kosten voor een boekenpakket en een 1-daagse Vapro-training voor de bedrijfsbegeleiders en beoordelaars. 

(Indien van toepassing: voor zowel de vaste kosten als de aanvullende/ optionele kosten geldt dat deze volledig worden vergoed door het STOOV-fonds.)

Start:
Locatie:

Inleiding

Een beroepsgerichte opleiding voor de vlakglasbranche! De opleiding Basisoperator Vlakglas is een opleiding van en voor de vlakglasbranche en is een aangepaste versie van de eerder ontwikkelde opleiding VAPRO Basisoperator Vlakglas. De opleiding is bedoeld voor productiemedewerkers in de isolatieglasproductie die hun vakmanschap willen verbreden en verdiepen tot het niveau van basisoperator.

Leerdoelen

De opleiding is vooral gericht op het beheersen van de totale productielijn voor isolatieglas. 
Omdat theorie en praktijk worden gekoppeld, ontwikkelt de deelnemer kennis, houding en vaardigheden op diverse vakgebieden, zoals:
• procestechniek
• procesbeheersing
• procesonderhoud
• bediening apparatuur
• onderhoud 
• veiligheid en milieu
• kwaliteit
• glas 

Inhoud

Opbouw van de opleiding
De deelnemer volgt de opleiding in het eigen bedrijf en grotendeels op de eigen werkplek met de ondersteuning van praktijkbegeleiders en -beoordelaars werkzaam bij het bedrijf. Voor de diverse onderdelen maakt de deelnemer vooral praktijkopdrachten, maar ook het zelfstandig doornemen van lesboeken en e-learning is onderdeel van de opleiding. 

De opleiding bestaat uit 8 blokken/modulen, de doorlooptijd is ongeveer 1 jaar. 
Tijdens de opleiding maakt de deelnemer 3 voortgangstoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een zogenaamde meesterpoef.

Diploma Basisoperator Vlakglas
Als de deelnemer de afsluitende proef met succes heeft afgerond, ontvangt deze het branchediploma Basisoperator Vlakglas.
Startdatum/ inschrijving
De deelnemer kan op elk gewenst moment beginnen met de opleiding, uiteraard in overleg met het bedrijf en Kenniscentrum Glas. 
Zodra het inschrijfformulier is ontvangen door Kenniscentrum Glas nemen wij contact op om de verdere organisatie in gang te zetten. 

Meer weten? Wegwijzer aanvragen!
Voor uitgebreidere informatie kunt u bij Kenniscentrum Glas de wegwijzer aanvragen met alle informatie over de opleiding, de kosten etc.

De opleiding Basisoperator Vlakglas is een samenwerking tussen Kenniscentrum Glas en VAPRO