Ga naar hoofdinhoud

Assistent-glaszetter

Prijs:

€ 995,- per deelnemer.
De cursusprijs is exclusief BTW inclusief koffie/thee arrangement en een lunch.

Start:
Locatie:

Inleiding

De cursus is bestemd voor nieuwe instromers in de branche die als assistent glaszetter bij een glasbedrijf gaan werken en die nog volledig onbekend zijn met het vak.

Leerdoelen

De cursus heeft als belangrijkste doelen hetbijbrengen van enige theoretische kennis over de glasproducten, gereedschappenen materialen waarmee een glaszetter werkt en het aanleren van deplaatsingsvoorschriften en een aantal basisvaardigheden nodig bij hetglaszetten.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Functieomschrijving glaszetter
-  Omschrijving werkzaamheden
-  Soort bedrijven
-  Doorgroeimogelijkheden

Glassoorten
-  De diverse basisproducten: hoe worden ze gemaakt, waar toegepast?
-  Isolatieglas: werking, opbouw, de diverse uitvoeringsmogelijkheden etc.

Veilig werken met glas
-  Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
-  Gebruik van hulpmiddelen
-  Veilig en gezond tillen

Plaatsen van glas
-  De belangrijkste plaatsingsvoorschriften
-  Het werken met de glaszetgereedschappen en materialen
-  Praktijkoefeningen

Werkwijze
De cursus bestaat vooral uit praktijkoefeningen voor een klein deel uit theori. Voor de praktijkoefeningen in de werkplaats krijgt de deelnemer de beschikking over alle materialen en gereedschappen die nodig zijn. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de branche.

Cursusduur
3 cursusdagen van 9.00 tot circa 16.00 uur

De cursus wordt afgesloten met een praktijktoetsen een theorietoets. Als voor beide onderdelen een voldoende wordt behaaldontvangt de deelnemer het certificaat “Assistent Glaszetter”.