Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISCENTRUM GLAS

Op alle werkzaamheden en producten van Kenniscentrum Glas zijn de Algemene Voorwaarden van Kenniscentrum Glas van toepassing.
Deze kunt u nalezen in onderstaand document, indien gewenst kunnen wij onze Algemene Voorwaarden toesturen per mail.
Wij wijzen de toepassing van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

KCG Algemene Voorwaarden