skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISCENTRUM GLAS

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het Kenniscentrum Glas worden de algemene voorwaarden gehanteerd. Deze kunt u nalezen in onderstaand document.

Algemene voorwaarden Kenniscentrum Glas