Cursusaanbod

Rooster:

  • Locatie:Aristo Utrecht
  • Datum:20 juni 2019
  • Inschrijven

Basiskennis Glas

Bestemd voor
De cursus Basiskennis Glas is bestemd voor nieuwe medewerkers in de vlakglasbranche die nog onbekend zijn met vlakglas en vlakglasproducten en die dienen te beschikken over enige kennis hierover. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst en buitendienst, calculatie/werkvoorbereiding, projectleiding en ook leidinggevende en administratieve functies. De cursus geldt tevens als voorbereiding op andere vaktechnische cursussen en opleidingen.

Doel
De cursus heeft als doel basiskennis bij te brengen over glasproductie, glassoorten (eigenschappen en toepassingen), glasbewerkingen en glasmontage.
Tevens wordt informatie gegeven over specifieke aspecten van de vlakglasbranche met betrekking tot arbozorg, opleidingsmogelijkheden, etcetera.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- geschiedenis van het vlakglas;
- moderne vlakglasproductie;
- normen en regelgeving;
- glashandling;
- secundaire glassoorten;
- glasbewerking;
- glasmontage;
- de structuur van de vlakglasbranche.

Werkwijze
De cursus is theoretisch van aard en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.

Cursusduur
2 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Kosten
€ 425,00 per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze cursus de verletregeling van toepassing.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende score wordt behaald, ontvangt men het certificaat “Basiskennis Glas”.