Cursusaanbod

Rooster:

Akoestische beglazing en ventilatie

Bestemd voor
De cursus is bestemd voor diegenen die de afnemers (klanten) moeten adviseren over akoestische beglazing en ventilatie. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Doel
De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot akoestische beglazing en ventilatie als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-regelgeving;
-het Bouwbelsuit;
-de Wet Geluidhinder;
-normen en testmethoden;
-producten: soorten en toepassingen van akoestische beglazing;
-ventilatie en ventilatieroosters: producten en toepassingen.

Werkwijze
De cursus is praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Kosten
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze cursus de verletregeling van toepassing.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.