Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Veilig werken op hoogte

Bestemd voor
Bedrijven in de glasbranche waar regelmatig op hoogte wordt gewerkt. Door de wetgever is bepaald dat vanaf een hoogte van 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen tegen valgevaar.

Doel
Het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte brengt grote risico’s met zich mee als er onvoldoende maatregelen worden genomen om de gevaren tegen te gaan. De te nemen maatregelen dienen te bestaan uit het opleiden en instrueren van medewerkers en het ter beschikking stellen van de juiste middelen.

Tijdens deze cursus leren uw medewerkers de risico’s bij het werken op hoogte te herkennen en weten zij hoe en welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig en gezond aan de slag te gaan.

Inhoud
Onderstaande onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:
- wet- en regelgeving en normen
- verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
- collectieve en persoonlijke valbeveiligingsmiddelen
- werken op hoogte
- ladders en trappen
- hoogwerkers en werkbakken
- (rol)steigers
- werken op daken of verdiepingsvloeren

Werkwijze
De cursus is theoretisch opgezet, maar sterk praktijkgericht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal wordt een helder beeld geschetst van de praktijksituatie. Daarnaast wordt geoefend met het gebruik van persoonlijke valbeveiliging.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot circa 16.30 uur.

Kosten
€ 245,- per deelnemer exclusief BTW.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men een certificaat van deelname.