Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Inspecteren van glasbokken

Bestemd voor
Medewerkers van glasbedrijven die glasbokken in eigendom hebben waarmee wordt gehesen.

Doel
In de Arbo-wet is bepaald dat arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan slijtage, waarbij de slijtage risico’s kan opleveren, periodiek moeten worden gekeurd. De overheid heeft de arbeidsmiddelen ingedeeld in 6 verschillende klassen. Arbeidsmiddelen in de klassen 0 t/m 2 mogen door een deskundig persoon binnen het bedrijf zelf worden gekeurd.

Door werkgevers en werknemers in de branche is afgesproken dat glasbokken waarmee wordt gehesen minimaal 4 jaarlijks worden geïnspecteerd. Glasbokken vallen in keuringsklasse 1. Door het volgen van de cursus wordt voldaan aan de eisen m.b.t. deskundigheid.

Inhoud
In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
-Wet- en regelgeving
-Glasbokken
-Wat is inspecteren en wie mag inspecteren?
-Inspectiepunten glasbokken
-Administratieve verwerking van de inspectie
-Fysieke inspectie glasbokken

Werkwijze
De cursus is praktijkgericht. Na het theoretische deel worden daadwerkelijk glasbokken geïnspecteerd en aan de hand hiervan de theorie toegelicht.

Groepsgrootte
Maximaal 10 deelnemers.

Cursusduur
1 dagdeel.

Kosten
Deze cursus wordt op locatie verzorgd.
Prijsopgave door middel van een offerte.

Afsluiting
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.