Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Inbraakwering met glas

Bestemd voor:
Projectleiders, calculators, werkvoorbereiders en medewerkers verkoop binnen- en buitendienst van met name glasbedrijven, gevelbouwbedrijven en adviesbureaus.

Inhoud:
Glas wordt steeds vaker toegepast ten behoeve van inbraakwering. Zowel vanuit het Bouwbesluit als het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als in Arbobesluiten zijn daarvoor eisen en richtlijnen opgesteld. Diverse internationale en nationale normen liggen daaraan ten grondslag. De eisen en richtlijnen zijn echter complex en leiden mede daarom in de praktijk regelmatig tot fouten; zowel wat betreft de interpretatie van regelgeving, als de keuze van het product als de feitelijke toepassing (plaatsing).

In de workshop wordt een overzicht gegeven van alle eisen en richtlijnen die relevant zijn bij inbraakwering met glas. Nadruk ligt daarbij op: wanneer, welk en hoe inbraakwerend glas moet worden toegepast. Tevens wordt aandacht besteed aan de diverse glassoorten en –samenstellingen die nodig zijn om de gewenste inbraakwering te realiseren. Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen zal uitvoerig aan bod komen.

Bij de diverse onderdelen zullen voorbeelden uit de praktijk ter toelichting dienen.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen zijn:
- de relevante normen en regelgeving: Europees en nationaal
- het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- de diverse producten/ mogelijkheden
- toepassing van inbraakwerende beglazing: aandachtspunten bij plaatsing
- praktijkcases

Duur/ datum/ locatie:
Eén bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur.
De workshop wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.
Locatie afhankelijk van de aanmeldingen.

Hand-out:
Tijdens de workshop wordt een hand-out uitgereikt.

Prijs:
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden GBO en VMRG geldt een tarief van € 245,- exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is de tijdelijke verletvergoeding van toepassing.