Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Veilig werken in het glasbedrijf

Bestemd voor
Medewerkers van glasgroothandels, glasbewerkingsbedrijven, productiebedrijven van isolerend dubbelglas, etc, die daadwerkelijk met glas werken en overige medewerkers die bekend moeten zijn met de regelgeving, gevaren en risico’s van het werken met glas.

Doel
Doel van de cursus is medewerkers zodanig op te leiden en te onderrichten met betrekking tot de risico’s op de werkplek dat zij verantwoord en veilig met glas kunnen werken. In de cursus worden de belangrijkste risico’s behandeld die zich voordoen bij het werken met glas. De cursist leert deze risico’s te herkennen en waar nodig handelend op te treden.

De cursus sluit nauw aan op de recent door de werkgeversorganisatie GBO en werknemersorganisatie CNV BedrijvenBond opgestelde arbocatalogus voor de glasbranche.

Inhoud
In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
1.Wet- en regelgeving
2.Gevaren, risico’s en ongevallen
3.Bedrijfshulpverlening
4.Regelgeving, gevaren en maatregelen m.b.t.:
-geluid
-elektriciteit
-gevaarlijke stoffen
-gereedschappen en machines
-hijsen en heffen
5.Opslagvoorzieningen voor glas
6.Fysieke belasting en ergonomie
7.Struikelen, uitglijden en vallen
8.Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkwijze
De cursus wordt verzorgd door de adviseur arbo van Kenniscentrum Glas.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 uur tot circa 16.00 uur.

Kosten
€ 245,- per deelnemer.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets bestaande uit meerkeuzevragen. Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de deelnemer een certificaat.