Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

BHV Basiscursus Bedrijfshulpverlening

Bestemd voor
De ARBO-wet verplicht iedere werkgever een of meer bedrijfshulpverleners aan te stellen. Deze verplichting maakt dus ook deel uit van het AMS-certificaat en het VCA-certificaat. Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de omvang van de onderneming, de specifieke risico’s, etcetera.

Doel
Doel van de cursus is de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen zodat deze de taken als bedrijfshulpverlener goed kan vervullen. Voorbeelden zijn het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en derden in het bedrijf, het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het samenwerken met de professionele hulpverleningsorganisaties. Cursisten met een EHBO-diploma kunnen de uren in mindering brengen op de verplichte inhaaluren (zie ook “afsluiting”).

Inhoud
In de cursus leert men de kennis en vaardigheden waarover een BHV-er moet beschikken. Deze hebben betrekking op de twee hoofdtaken, namelijk het verlenen van eerste hulp en brandbestrijding en ontruiming.

Werkwijze
De cursus is praktijk- en doelgericht en waar mogelijk aangepast op specifieke risico’s in de vlakglasbranche. Veel aandacht wordt besteed aan het daadwerkelijk oefenen van de noodzakelijke vaardigheden.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Cursusduur
2 dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten
€ 335,00 per deelnemer exclusief BTW.

Afsluiting
Aan het eind van beide cursusdagen wordt een toets afgenomen. Bij een voldoende resultaat wordt het NIBHV-certificaat Bedrijfshulpverlening verstrekt, inclusief een pasje.
Cursisten met een geldig EHBO-diploma met de aantekening reanimatie krijgen voor de gevolgde uren een speciale verklaring. Het diploma dient wel ter inzage te worden meegenomen.