Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

BHV Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening

Bestemd voor
De ARBO-wet verplicht iedere werkgever niet alleen bedrijfshulpverleners aan te stellen maar verplicht deze ook om de kennis en vaardigheden te onderhouden door middel van bijscholingscursussen. Een bedrijfshulpverlener dient minimaal eenmaal per twee jaar een nascholingsdag (van 8 lesuren) te volgen. Vaak wordt overigens geadviseerd deze nascholing eenmaal per jaar te volgen.

De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor diegenen die in het bezit zijn van het certificaat Bedrijfs-hulpverlening maar is zeker ook geschikt voor diegenen die al eerder een EHBO-diploma met de aantekening reanimatie hebben behaald. De gevolgde lesuren levensreddende handelingen kunnen immers in mindering wor-den gebracht op de voor het EHBO-diploma jaarlijks verplichte aantal herhalingsuren (nascholing).

Inhoud
De herhalingscursus BHV bestaat uit een dagdeel levensreddende handelingen en reanimeren en een dagdeel brandbestrijding en ontruiming. Beide onderdelen starten met een korte herhaling van de theorie. Direct daarna wordt ruime aandacht besteed aan het (opnieuw) oefenen van de praktische vaardigheden.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 08.30 tot circa 16.30 uur.

Kosten
€ 225,- per deelnemer.

Afsluiting
De deelnemers ontvangen een pasje.

Cursisten die al een EHBO-diploma met de aantekening reanimatie bezitten kunnen de gevolgde lesuren in mindering krijgen op het jaarlijks verplichte aantal herhalingsuren (nascholing). Zij ontvangen hiervoor een speciale verklaring van de instructeur. Hiervoor is het wel nodig het EHBO-diploma ter inzage mee te nemen.