Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Keuren van klimmaterieel en rolsteigers

Bestemd voor
Diegenen binnen de onderneming die belast zijn met de keuring van klimmaterieel en rolsteigers.

Doel
De cursist de kennis en vaardigheden bij brengen die nodig zijn om klimmaterieel en rolsteigers te keuren volgens de daarvoor geldende normen.

Sinds de invoering van de Arbo-wet is het periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht. Ook de VCA-checklist eist deze jaarlijkse keuring van klimmaterieel. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige.
De wetgeving schrijft voor dat alle arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die de veiligheid kunnen beïnvloeden moeten worden gekeurd en zo nodig beproefd. De overheid heeft de arbeidsmiddelen ingedeeld in 6 verschillende klassen. Arbeidsmiddelen in de klassen 0 t/m 2 mogen door een deskundig persoon binnen het bedrijf zelf worden gekeurd. Klimmaterieel en rolsteigers zijn ingedeeld in keuringsklasse 1.

Inhoud
In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
- wet- en regelgeving en normen
- soorten klimmaterieel en rolsteigers
- keuren in de praktijk

Werkwijze
De opleiding heeft een praktische insteek. Eerst wordt de theorie behandeld waarna in de praktijk zal worden geoefend met het keuren van ladders, trappen, en (onderdelen van) rolsteigers.

Groepsgrootte
Maximaal 10 deelnemers.

Cursusduur
1 dagdeel (ochtend of middag).

Kosten
€ 195,- exclusief BTW per deelnemer.

Afsluiting
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.