Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Asbestherkenning voor glaszetters

Bestemd voor
Glaszetters werkzaam in schadeherstel en renovatie.

Doel
Doel van de cursus is glaszetters voldoende kennis bij te brengen voor het herkennen van asbest in (kozijn-)constructies en in staat te stellen er op de juiste wijze mee om te gaan.

Ook in (kozijn-)constructies en in het verleden toegepaste beglazingskitten kan asbest voorkomen. Dat kan risico’s opleveren voor de gezondheid van glaszetters. Om deze reden moeten glaszetters asbest kunnen herkennen.

Inhoud
Deze voor glaszetters op maat gemaakte cursus is het resultaat van een samenwerking tussen Search Opleidingen en Kenniscentrum Glas.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Asbest algemeen: asbesthoudend materiaal, toepassingen en asbestvervangende materialen
- Gezondheidsrisico’s: schadelijke eigenschappen, opname in het lichaam, ziektebeelden welke veroorzaakt worden door asbest
- Hygiëne: de maatregelen inzake persoonlijke- en werkhygiëne zoals het dragen van beschermende kleding, het gebruik van (afhankelijke)
ademhalingsbeschermingsmaatregelen en de noodzaak op de werkplek niet te eten, drinken en roken.
- Decontaminatieprocedure: de juiste veiligheidsmaatregelen gelet op de omgeving en de gekoppelde wettelijke bepalingen
- Calamiteiten: wat zijn calamiteiten, hoe te handelen bij een calamiteit?
- Wet- en regelgeving
- Administratieve zaken rondom het saneren van asbest zoals onder andere melding maken, blootstellingsformulieren etc.

Werkwijze
De cursus bestaat uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht. De cursus wordt gegeven door een docent van Search Opleidingen.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Cursusduur
1 cursusdag van 09.00 uur tot circa 16.30 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 225,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven worden deze kosten volledig vergoed (zie het STOOV-financieringsreglement).

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname


De cursus kan indien gewenst ook incompany worden uitgevoerd. Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@kenniscentrumglas.nl of bel naar 0182 567880